دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعیه10-5ترم تابستان98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۷ | 
توجّه!
تغییر برنامه امتحانات ؛ ویرایش مورخ : 1398/06/02
 
تاریخ نام آزمون ساعت برگزاری محل برگزاری
 
1398/5/12
میان ترم سروگردن 12/30 سالن امتحانات دانشکده پزشکی  
میان ترم ایمونولوژی 12/30 سالن امتحانات  دانشکده پزشکی
1398/5/16 میان ترم انگل شناسی 12 کل زیرزمین  دانشکده پزشکی  
1398/5/19* *میان ترم بلوک اسکلتی عضلانی(اندام) 12 سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
*1398/5/20
*فیزیولوژی خون
(فیزیولوژی1)
گروه اول
 
8
سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
1398/5/23 ویروس شناسی 12 کل زیرزمین  دانشکده پزشکی  
 
 
*1398/5/26
*مقدمات علوم پایه(3)
فقط بخش آناتومی!
10 سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:(تغییربرنامه ازتاریخ:1398/6/5 به 1398/5/26)
 
*میان ترم علوم تشریح اعصاب نظری  
12/30
سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
1398/5/28 علوم تشریح سیستم حواس ویژه 8 سالن امتحانات  دانشکده پزشکی  
 
 
 
 
1398/5/30
 
عملی باکتری شناسی 9 *سالن امتحانات دانشکده پزشکی  
*فیزیولوژی قلب
فیزیولوژی(1)
*گروه اول
 
12
*سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*میان ترم گردش خون
فیزیولوژی(1)
 
 
12
*سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
*1398/6/3
* علوم تشریح اعصاب نظری
*گروه اول
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
 
 
1398/6/4
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/6/4*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*میکروب شناسی 10 سالن های ابن سینا
توجّه:تغییرساعت از 8 صبح به 10 صبح!
 
بیوشیمی مولکول و سلول 10 سالن های ابن سینا  
   
اندیشه(1) 14 سالن های ابن سینا  
*فیزیولوژی(1) پزشکی و دندان پزشکی 12 سالن های ابن سینا  
*فیزیولوژی خون  فیزیولوژی(1)
*گروه دوم
 
12
 
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*فیزیولوژی گردش خون  فیزیولوژی(1) 12 سالن های ابن سینا  
*فیزیولوژی قلب فیزیولوژی(1)
*گروه دوم
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*فیزیولوژی سلول
*گروه اول
فیزیولوژی(1)
12 سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*فیزیوگوارش
فیزیولوژی(1)
12 سالن های ابن سینا  
*فیزیو تنفس
فیزیولوژی(1)
12 سالن های ابن سینا  
 
 
 
 
 
 
1398/6/5
 
 
 
علوم تشریح اسکلتی عضلانی بلوک اندام ها 8 سالن های ابن سینا  
زبان تخصصی(1) 10 سالن های ابن سینا  
علوم تشریح دستگاه تنفس 10 سالن های ابن سینا  
*فیزیولوژی(1)
دندانپزشکی
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
*علوم تشریح ادراری تناسلی
+
*بیوشیمی کلیه
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
اندیشه اسلامی(2) 14 سالن های ابن سینا  
 
 
 
 
 
 
1398/6/6
ایمونولوژی 8 سالن های ابن سینا  
علوم تشریح دستگاه گوارش 8 سالن های ابن سینا  
مقدمات علوم پایه(4) 10 سالن های ابن سینا  
*فیزیولوژی سلول
*گروه دوم
فیزیولوژی(1)
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*فیزیولوژی قلب فیزیولوژی(1)
*گروه سوم
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
تاریخ نام آزمون ساعت برگزاری محل برگزاری  
 
1398/6/6
بیوشیمی دیسیبلین 12 سالن های ابن سینا  
بلوک قلب و گردش خون 12 سالن های ابن سینا  
انقلاب اسلامی 14 سالن های ابن سینا  
 
 
 
 
 
 
 
1398/6/9
 
انگل شناسی 8 سالن های ابن سینا  
قارچ شناسی(فقط قارچ نظری) 11 طبقه اول و دوم دانشکده پزشکی  
 
بیوشیمی هورمون 10 سالن های ابن سینا  
* علوم تشریح اعصاب نظری
*گروه دوم
 
10
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
فیزیولوژی(2) 12 سالن های ابن سینا  
فرهنگ وتمدن 12 سالن های ابن سینا  
فیزیو اعصاب
*گروه اول
فیزیولوژی(2)
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد
 
فیزیو غدد
فیزیولوژی(2)
12 سالن های ابن سینا  
فیزیو کلیه
فیزیولوژی(2)
12 سالن های ابن سینا  
فارسی 14 سالن های ابن سینا  
 
 
 
1398/6/10
 
زبان تخصصی(2) 10 سالن های ابن سینا  
تاریخ امامت 14 سالن های ابن سینا  
 
*اندام عملی
 
10
سالن تشریح
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
 
 
1398/6/11
 
علوم تشریح قلب و عروق 10 سالن های ابن سینا  
فیزیو اعصاب
*گروه دوم
فیزیولوژی(2)
12 سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد
 
تفسیر قرآن 14 سالن های ابن سینا  
   
 
 
 
 
1398/6/12
 
دانش خانواده 14 سالن های ابن سینا  
علوم تشریح اسکلتی عضلانی محوری (سروگردن) 8 سالن های ابن سینا  
*علوم تشریح اسکلتی عضلانی محوری (سروگردن عملی) 12 سالن تشریح  
 
 

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 2262 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر